Заняття 7. Числові вирази і вирази зі змінними

Дана публікація містить означення числового виразу, виразу зі змінними, тотожності, тотожного перетворення виразів з прикладами розв’язання та практичною частиною.

Заняття 7. Числові і буквені вирази

Заняття 7.     Числові вирази. Вирази зі змінними. Розкриття дужок. Зведення подібних доданків.

Подібними доданками називаються доданки, які дорівнюють, або відрізняються тільки коефіцієнтами.

Звести подібні доданки – означає додати їх коефіцієнти, а буквену частину залишити незмінною.

11 а – 2 b + 4 a – 12 a + с – 7 b = (11 + 4 – 12) a + (- 2 – 7) b + с = 3 a – 9 b + с.

Якщо перед дужками стоїть «+», то знаки в дужках не змінюються.

… + (a + b) = … + a + b.

Якщо перед дужками стоїть знак «-», то знаки в дужках змінюються на протилежні.

… – (a + b) = … – a – b.

 

Означення Приклади
Вираз – правило, що задає сукупність дій, які потрібно виконати в певному порядку над значеннями змінних і постійних, щоб отримати значення цього виразу.
Числовий вираз – вираз, складений з чисел за допомогою знаків дій і дужок.
Вираз зі змінними – це вираз, складений з чисел і змінних за допомогою знаків дій і дужок. 1, 5 х 2 – (28 у – 127): 3.
Підставивши в вираз значення змінних, отримаємо числовий  вираз.

Знайшовши значення цього числового виразу, отримаємо значення виразу зі змінною.

якщо х = 2; у = 5,5, то 1,5 х 2 – (28 у – 127): 3 =

= 1,5 × 22 – (28 × 5,5 – 127) × 3 = 1,5 × 4 –

– (154 – 127) × 3 = 6 – 27 : 3 = 6 – 9 = – 3.

Тотожність – це рівність, справедлива при всіх допустимих значеннях змінних, що містяться в виразі. а – 4 + 5 а = 8 а – 4.
Тотожне перетворення виразу – це заміна одного виразу іншим, тотожно рівним йому. х – 4 = х + 2 і 2 х = 6 – тотожно дорівнює

 

Практична частина.

  1. Обчислити значення виразу.

 

  1. Обчислити значення виразу.

 

  1. Спростити вираз.

а) – 19а + 5b – 2b – 21a;      б) 2(3а – 4) – 8а;           в) – 2(4а + 3) + 5а;

г) а – (b – (a + b));   д) z – (y + (z + t));    е) – 0,2(5,5х – 1,5у) + 4(3,5х – 0,25у);         ж) – 1,6(7,5ху – 5) + 12,5(0,2ху – 0,4);             з) 3,2(2,5 – 1,25ху) + 0,2(20ху – 5);

 

л) 6а – (5а – (4а – 3));                                        м) 10 – ( – 5(а – 3) + а).

 

  1. Знайти значення виразу при заданих значеннях змінних.

а) – (ab + 4 ac + 3 bc) – 3 (2 ab – ac – bc),  а = 1,2, b = – 2,4, з = – 1,8.

б) (5 х + 2 у) z + (3 x – 2 z) y – (5 z – y) x,  х = 7, у = – 5, z = – 2.

в) (2 ху – 5 х z) 2 – (xy + 3 yz) 4 + (5 xz – 4 yz) 2,  х = – 0,8, у = 0,6, z = – 1,4.

г) (a – b) c – (4 a – c) b + (4 b – 7 c) a,  а = – 2,4, b = 1,5, з = – 1,2.

д) (7 х – 4 у) z – (5 x + 4 z) y + (5 y – 3 z) x,  х = 3,2, у = – 2,5, z = – 1,5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

buy steroids

Home health

Oxandrolone cycle for women anavar control with Buy methenolone enanthate in australia one Equipoise before Oxymetholone cycle for women anadrol tablets Testosterone enanthate dosage test enanth dosage Trenbolone acetate before and after extreme weight Buy nandrolone decanoate online high deca Dianabol buy in australia juicy burger patties are Anapolon pills for sale what you need to know Sustanon 250 pills for sale the sust 250 folding