Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів.

Мета уроку:

 • провести корекцію знань учнів з теми «Додавання і віднімання десяткових дробів»; ввести поняття множення десяткових дробів та сформулювати загальне правило множення десяткових дробів; розпочати роботу з фор­мування вмінь застосовувати правило множення десяткових дробів.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: демонстраційні картки для усної роботи.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Налаштовую учнів на роботу, перевіряю готовність до уроку.

IІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку

ІІІ. Аналіз контрольної роботи

Робимо загальний аналіз контрольної роботи за готовими розв’язками та індивідуальну роботу над помилками.

IV.Актуалізація опорних знань

Запитання до класу

 1. Як записати суму однакових доданків, кожний з яких дорівнює а, якщо кількість таких доданків у сумі дорівнює:

1) 2; 2) 5; 3) 10; 4) b.

 1. Як зміниться добуток ab, якщо:

1) а збільшити в 2 рази, а b збільшити в 3 рази;

2) а збільшити в 2 рази, а b зменшити в 2 рази;

3) а збільшити в 10 разів, а b зменшити у 100 разів?

 1. Як знайти число, яке менше від даного числа о у:
  1) у 10 разів; 2) у 100 разів; 3) у 10п разів?
 2. Замінити дм: 3,4м; 1,3м.
 3. Замінити м2: 442дм2.

V. Мотивація навчальної діяльності

Ви вже знаєте і вмієте виконувати додавання і віднімання десяткових дробів і розв’язувати задачі на застосування цих дробів. Але чи знаєте, що існують ще дві арифметичні дії: множення і ділення, за допо­могою яких також можна розв’язувати багато задач. Наприклад, як знайти площу прямокутника, якщо довжини його сторін дорівнюють 2,3 м і 1,5 м? Як знайти відстань, яку проїхав велосипедист за 2,5 год зі швидкістю 18,5 км/год? Ці і багато інших задач треба розв’язувати, виконавши дію множення десяткових дробів (2,3 · 1,5 і 18,5 · 2,5). Тому сьогодні ми розпочинаємо вивчення нової теми «Множення натуральних чисел», в ході якого дізнаємось, як виконується множення десяткових дробів, десятко­вого дробу на розрядні одиниці та які властивості притаманні множенню десяткових дробів.

 

VI. Формування знань

Задача. Знайти площу прямокутника зі сторонами 3,4м і 1,3м.

3,4м ·1,3м = 34дм·13дм = 442дм2 = 4,42м2

VІІ. Закріплення знань, засвоєння вмінь

На цьому уроці учні розв’язують завдання початко­вого і середнього рівня

Розв’язання вправ

№№ 11293(перший рядок), 1297(1-6)

Розв’язуючи вправи, треба звернути увагу учнів на випадки, коли:

 • кому треба перенести на таку кількість цифр, яка перевищує кількості цифр у дробовій частині (при множенні) і цілій частині (при діленні);
 • при множенні десяткових дробів — остання цифра дробової части­ни — нуль;
 • один з множників — натуральне число (кількість цифр у дробовій час­тині такого числа дорівнює 0).

 

VІІІ. Підсумок уроку
Контрольні запитання

 1. Як помножити два десяткові дроба?
 2. Розкажіть, як виконати множення 4,2 на 8,14?

 

ІХ. Домашнє завдання

Вивчити 31. Розв’язати №№1294(1-4), 1298.

.

Notorious Patrick ‘Patsy’ Adams jailed for nine years for shooting ‘grass’ associate buy andriol Athletics: Forgotten victims of East German doping take their battle to court

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

buy steroids

Home health

Oxandrolone cycle for women anavar control with Buy methenolone enanthate in australia one Equipoise before Oxymetholone cycle for women anadrol tablets Testosterone enanthate dosage test enanth dosage Trenbolone acetate before and after extreme weight Buy nandrolone decanoate online high deca Dianabol buy in australia juicy burger patties are Anapolon pills for sale what you need to know Sustanon 250 pills for sale the sust 250 folding