Подібні доданки та їх зведення

Мета уроку:

 • використовуючи знання про способи використання розпо­дільної властивості множення, виробити вміння знаходити подібні доданки та визначати з алгебраїчної суми їх коефіцієнти, виконувати зведення подібних доданків;
 • розвивати уміння лаконічно й математично грамотно висловлювати свою думку;
 • виховувати культуру усного та писемного мовлення та міжособистісного спілкування.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Налаштовую учнів на роботу, перевіряю готовність до уроку.

ІІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку

ІІІ. Відтворення основних положень вивченого на попередньому уроці

 1. Перевірка домашнього завдання

Перевірити правильність виконання домашніх завдань  за допомогою записів на дошці, які зроблено до початку уроку, та відповісти на запитання, які виникли в учнів при ви­конанні домашніх завдань.

 

 1. Усна робота.
 • Обчисліть:

а) +;  б)  – ;  в) 2 – 1;  г) 3 + 1; д)  · ; є)  · ;

ж) 4 · 5; з) 4 · 10; к)  : ;  л)  : ; м) 0 : 4; н) 1 : 1; о) 0,01·178; п) 1,2·100.

 • Назвіть коефіцієнт виразів: 3ху;; -1,2а; -b3c; m; -2abc · b.
 • Чому дорівнює добуток усіх цілих чисел від -299 до 300 включно?
 • Серед поданих виразів знайдіть пари рівних:

а) 5а + 3а; б) 5 · (а + b); в) 3аа; г) 8а; д) 2а; є) 5а + 5b; ж) 15а2; з) 5а – 3а.

 • Назвіть доданки в сумі -3 + a – 5m – 12 · (-3).

IV. Доповнення знань

Щоб мати чіткі уявлення про зміст понять «подібні доданки» та «зве­дення подібних доданків» формулюю відповідні означення та по­казую на прикладах їх зміст.

а) 9а – 13а + 2а = (9 – 13 + 2) а = -2а

б) 5a + b - 7b + 3a = (5 + 3)a + (1 – 7)b = 8a + (-6)b = 8a – 6b

в) 8а – 9х + 4 – а + х

а) щоб звести подібні доданки, треба правильно визначити їх коефіцієнти (а для цього згадуємо про алгебраїчну суму), а потім вже додавати ці коефіцієнти; під час зведення подібних доданків буквена частина не змінюється;

б) у виразі може бути не одна, а кілька груп подібних доданків. У цьо­му випадку спочатку окремо виділяємо кожну групу (традиційно підкреслюємо певною кількістю рисок кожну групу подібних додан­ків), а потім уже для кожної групи подібних доданків повторюємо п. а);

в) якщо даний вираз містить дужки, то перш ніж звести подібні доданки (тобто виконати додавання), треба розкрити дужки (тобто ви­конати множення, використовуючи або розподільну властивість, або правила), а потім уже дивись п. а) чи б);

г) якщо в алгебраїчній сумі є кілька (більше від одного) числових до­данків, то їх також можна вважати подібними доданками (і не забу­ваймо їх додавати).

V. Застосування набутих знань

Усні вправи

Зведіть подібні доданки у виразі:

а) 5х – 4х; б) 4а – а; в) 5х - 7х; г) 4а – 5а + а.

Письмові вправи

 1. Зведіть подібні доданки:№1380
 2. Розкрийте дужки: №1388
 3. Спростіть вираз: №1394

Додаткові вправи

 1. Один робітник може виконати замовлення за 6 днів, а другий — за
  15 днів. Спочатку 2 дні над замовленням працював перший робітник,
  а потім закінчив другий. Скільки днів працював другий робітник?
 2. Знайдіть значення виразу:

а) (3х)2, якщо х = 2; -2; б) а3 – 12, якщо а = -2; 3.

 

VІ. Підсумки уроку

Заповніть пропуски:

а) 5a – 3a = …;      б) 5a – 3a + b = …;       в) 5a – 3a + b – 2b = …;

г) 5(a + b) – 3a = ..; д) 5(a + b) – (a - b) = …

VIІ. Домашнє завдання

Вивчити 30

Розв’язати №1381,1389, 1395.

Прикріплені файли

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *