Контрольна робота №4 «Теорема Піфагора»

Контрольна робота з геометрії  8 класу з теми «Теорема Піфагора»  містить два варіанти по 7 завдань в кожному, 4 з яких – тестові, 3  – вимагають повного розв’язання і обгрунтування

Варіант 1

В завданнях 1-4 вкажіть правильну відповідь. Кожне завдання оцінюється 1 б.

 1. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника з катетами 2см і 2 см.

А) 4 см;  Б) 4 см;   В) 8см;    Г) 16 см.

 1. У трикутнику ABC C = 90°, ВС = 18см, tgА=.

А) 27 см;  Б) 12 см;   В) 15 см;    Г) 4 см.

 1. У трикутнику ABC C = 90°, АВ = 26 см, ВС = 24 см. Знайдіть sinВ.

А) ;  Б) ;   В) ;    Г) .

 1. На рисунку зображено прямокутний трикутник ABC із гіпотенузою АВ, відрізок CD висота даного трикут­ника. B = 30°, AD = 2 см. Яка дов­жина відрізка АС?

А) 2 см;  Б) 6  см;   В) 3см;    Г) 4 см.

Завдання 5-7 розв’яжіть з повним обґрунтуванням.

 1. (2 б.) Розв’яжіть прямокутний трикутник з гіпотенузою 6 см і гострим кутом 30°.
 2. (3 б.)Із точки до прямої проведені дві похилі, проекції яких на пряму дорівнюють 9 см і 16 см. Знайдіть відстань від точки до прямої, якщо одна з похилих на 5 см більша від іншої.
 3. (3 б.) Знайдіть висоту й бічну сторону рівнобічної трапеції з основами 2 і 8 та гострим кутом α.

 

 

Варіант 2

В завданнях 1-4 вкажіть правильну відповідь. Кожне завдання оцінюється 1 б.

 1. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника з катетами 4 см і 2см.

А) 6 см;  Б) 6 см;   В) 9 см;    Г) 3 см.

 1. У прямокутному трикутнику ABC C =90°, АС = 12 см, tgA = . Знайдіть катет ВС.

А) 16 см;  Б) 9 см;   В) 12 см;    Г) 18 см.

 1. У трикутнику ABC A = 90°, B = 30°, АВ = 6 см. Знайдіть інші сто­рони трикутника.

А) 4см, 2см;  Б) 12 см, 6см;   В) 12см, 6 см;    Г) 3 см, 3 см.

 1. На рисунку зображено прямокутний трикутник ABC з гіпотенузою АВ, відрізок CDвисота даного трикут­ника, ACD = 30°, AC = 3 см. Яка довжина відрізка АВ?

А) 3 см;  Б) 4 см;   В) 6 см;    Г) 12 см.

Завдання 5-7 розв’яжіть з повним обґрунтуванням.

 1. (2 б.) Розв’яжіть прямокутний трикутник із катетом 4 см і прилеглим ку­том 60°.
 2. (3 б.) Із точки до прямої проведені дві похилі, довжини яких дорівню­ють 13 см і 15 см. Знайдіть відстань від точки до прямої, якщо різниця проекцій похилих дорівнює 4 см.
 3. (3 б.) Знайдіть діагоналі ромба зі стороною 6 і гострим кутом α.

Контрольна робота №4 «Теорема Піфагора»

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

buy steroids

Home health

Oxandrolone cycle for women anavar control with Buy methenolone enanthate in australia one Equipoise before Oxymetholone cycle for women anadrol tablets Testosterone enanthate dosage test enanth dosage Trenbolone acetate before and after extreme weight Buy nandrolone decanoate online high deca Dianabol buy in australia juicy burger patties are Anapolon pills for sale what you need to know Sustanon 250 pills for sale the sust 250 folding