Множення вектора на число. Колінеарні вектори

Мета уроку:

 • сформувати поняття «колінеарні вектори»; вивчити властивості та ознаки колінеарних векторів; формувати вміння множити вектор на число; вивчити властивості множення вектора на число; формувати вміння застосовувати вивчені значення і властивості до розв’язування задач;
 • розвивати уміння лаконічно й математично грамотно висловлювати свою думку;
 • виховувати культуру усного та писемного мовлення та міжособистісного спілкування.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: опорний конспект «Вектори на площині»

Хід уроку

І. Організаційний етап

IІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку

ІІІ. Відтворення основних положень вивченого на попередньому уроці

 1. Перевірка домашнього завдання

Перевірити наявність виконаного домашнього завдання та від­повісти на запитання, які виникли в учнів при його виконанні.

 1. Фронтальна бесіда
 • Дайте означення суми двох векторів. Опишіть способи побу­дови вектора суми двох векторів.
 • Дайте означення різниці двох векторів. Опишіть способи по­будови вектора різниці двох векторів.
 • Сформулюйте закони додавання і віднімання двох векторів.
 • Дано точки А(3;-1), С(-5;3). Знайти координати векторів АС, ОА, СА, ОС, ОА+ОС, ОА-ОС.

 

IV. Поетапне сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Множення вектора на число

Добутком вектора  на дійсне число λ називаєтеся вектор = λ,  колінеарний вектору , причому:

 • = |λ| · ;
 • якщо λ > 0, то вектор однаково напрямлений з вектором ;
 • якщо λ < 0, то вектор протилежно напрям­лений вектору  (рис. 1).

Властивості добутку вектора на число

 • 1λ2)= λ12) (сполучний закон);
 • λ1+ λ2 = (λ1 + λ2) (розподільний закон);
 • λ+ λ = λ( + ) (розподільний закон);
 • 0 · = λ ·  = .

Два ненульові вектори  та  колінеарні тоді та тільки тоді, коли  = λ, λ — відмінне від нуля число.

Координати вектора λ дорівнюють добутку числа λ на від­повідні координати вектора . Якщо вектори задано на площині, то λ(а1; а2) =            = (λа1; λа2).

Колінеарні вектори

Якщо вектори колінеарні, то їхні відповідні координати про­порційні. І навпаки, якщо відповідні координати двох векторів пропорційні, то ці вектори колінеарні.

Якщо вектори (a1; a2) і (b1; b2) колінеарні, то . Якщо  і (a1; a2), (b1; b2), то вектори  і  колінеарні.

 

V. Закріплення й осмислення нового матеріалу

 1. Побудуйте вектор , довжина якого дорівнює 4 см. Побудуйте за допомогою лінійки вектори:

а) 2;         б) -2;       в) ;       г) -.

 1. Дано (1; -3), (-2; 1). Знайдіть координати вектора:

а) 2;         б) -3;       в) 2 + 3;         г) 2 – 3.

 1. Серед векторів (-2; 4), (2; 2), (0; -1), (1; -2) знайдіть колінеарні.

Розв’язування

Оскільки вектори колінеарні, якщо їхні відповідні коорди­нати пропорційні, то маємо   = -2, звідси вектори  i  колінеарні.

Відповідь: i .

 1. Знайдіть |2|, якщо (1; 2).
 2. Знайдіть довжину вектора (6; у), якщо він колінеарний век­тору + , де (-2; 0), (0; 1).

Розв’язання

Нехай +  = , тоді (-2 + 0; 0 + 1) = (-2; 1). Оскільки векто­ри  і  колінеарні, то , звідси у =  = -3, тоді (6; -3) і  =   =  =  =  = 3.

Відповідь: 3

 1. Доведіть, що вектори (1; 2) і (0,5; 1) однаково напрямлені, а вектори (-1; 2) і (0,5; -1) протилежно напрямлені.
 2. Абсолютна величина вектора λдорівнює 5. Знайдіть λ, якщо:

а) (-6; 8);                    б) (3; -4).

VІ. Домашнє завдання

 1. Вивчити 18, п.18.1
 2. Розв’язати №620, 625, 633

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку        

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

buy steroids

Home health