Календарне планування з алгебри 7 клас (за новою програмою)

Алгебра 7 клас 

(70 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми з математики 2012 р.

За підручником «Алгебра. 7 клас», Істер О.С.

 

 

№з/п Назва теми Кількість годин Контрольні роботи
1. Повторення вивченого матеріалу за 6 клас 3 1
2. Цілі вирази 42 4
3. Функції 10 1
4. Лінійні рівняння та їх системи 13 1
5. Повторення і систематизація навчального матеріалу 4
№ ур. Теми, види письмових робіт Кіл.год. Дата уроку Примітки
  І семестр
  І. Повторення вивченого матеріалу за 6 клас (3 год)
1. Розв’язування рівнянь.
2. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
3. Діагностична контрольна робота №1.
  ІІ. Цілі вирази (39 год)
4. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.
5. Тотожні вирази, тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей.
6. Степінь з натуральним показником.
7. Властивості степеня з натуральним показником.
8. Вирази зі степенями. Тотожніперетворення виразів із степенями.
9. Вирази зі степенями. Тотожні перетворення виразів із степенями.
10. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.
11. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.
12. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня.
13. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.
14. Контрольна робота №2.
15. Аналіз контрольної роботи.
16. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена.
17. Додавання і віднімання многочленів.
18. Множення одночлена на многочлен.
19. Множення одночлена на многочлен. Самостійна робота.
20. Множення многочлена на многочлен.
21. Множення многочлена на многочлен. Розв’язування задач і вправ.
22. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота.
23. Контрольна робота №3.
24. Аналіз контрольної роботи
25. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки.
26. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки. Самостійна робота.
27. Розкладання многочленів на множники способом групування.
28. Розкладання многочленів на множники способом групування.
29. Розв’язування задач і вправ.
30. Контрольна робота №4.
31. Аналіз контрольної роботи.
32. Повторення вивченого матеріалу за І семестр.
  ІІ семестр
  ІІ. Цілі вирази (продовження)
33. Квадрат суми і квадрат різниці.
34. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці.
35. Множення різниці двох виразів на їх суму.
36. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів. Самостійна робота.
37. Сума і різниця кубів.
38. Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники.
39. Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники. Самостійна робота.
40. Застосування перетворень виразів.
41. Контрольна робота №5.
42. Аналіз контрольної роботи.
III. Функції (9 год)
43. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.
44. Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції.
45. Графік функції. Графічний спосіб задання функції.
46. Графік функції.
47. Лінійна функція, її графік та властивості.
48. Лінійна функція, її графік та властивості. Самостійна робота.
49. Розв’язування  вправ.
50. Контрольна робота №6.
51. Аналіз контрольної роботи.
IV. Лінійні рівняння та їх системи (14год)
52. Загальні відомості про рівняння.  Лінійні рівняння.
53. Лінійне рівняння з однією змінною.
54. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. рівняння як математична модель задачі.
55. Лінійне рівняння з двома змінними.
56. Графік  лінійного рівняння із двома змінними.
57. Системи  лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок.
58. Графічний спосіб розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними.
59. Розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.
60. Розв’язування системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання.
61. Розв’язування систем. Самостійна робота.
62. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь
63. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь
64. Контрольна робота №7
65. Аналіз контрольної роботи
V. Повторення (5 год)
66. Цілі вирази.
67. Розкладання многочленів на множники.
68. Функції.
69. Рівняння і системи рівнянь.
70. Підсумковий урок.

kalendarne-planuvannja-alhebra-7-klas

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *