Календарне планування 9 клас, алгебра

Алгебра 9 класи (2 год на тиждень, усього 70 год)

Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми з математики

 за підручником «Алгебра. 9 клас», Мерзляк А.Г.  Харків «Гімназія», 2009р.

№ уроку за прогр. № уроку в темі Дата Зміст навчального матеріалу Примітки
    І семестр (2 год на тиждень, усього 32 год)
1 1 Повторення .
2 2 Повторення .
3 3 Повторення .
4 4 Діагностична контрольна робота.
    Тема 1. Нерівності (16 год)      І. Числові нерівності. Нерівності зі змінними
5 1 Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Доведення нерівностей
6 2 Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Доведення нерівностей
7 3 Почленне додавання і множення нерівностей
8 4 Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу. Сам. роб.
9 5 Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності
10 6 Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. Сам. роб.
11 7 Підсумковий урок
12 8 Тематична контрольна робота №1.
    ІІ. Розв’язування лінійних нерівностей та систем лінійних нерівностей
13 9 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності
14 10 Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності
15 11 Системи лінійних нерівностей з однією змінною
16 12 Системи лінійних нерівностей з однією змінною
17 13 Системи лінійних нерівностей з однією змінною. Сам. роб.
18 14 Розв’язування подвійних нерівностей та нерівностей з модулями
19 15 Підсумковий урок
20 16 Тематична контрольна робота №2
    Тема 2. Квадратична функція (22 год)І. Функції. Властивості та графіки функцій
21 1 Аналіз контрольної роботи. Функції. Властивості функції
22 2 Функції. Властивості функції
23 3   Найпростіші перетворення графіків.  
24 4 Найпростіші перетворення графіків.
25 5 Найпростіші перетворення графіків.
26 6 Найпростіші перетворення графіків. Сам. роб.
27 7 Функція +bx+c, де , її графік та властивості.
28 8 Функція +bx+c, де , її графік та властивості.
29 9 Функція +bx+c, де , її графік та властивості. Сам. роб.
30 10 Підсумковий урок.
31 11 Тематична контрольна робота №3.
32 12 Аналіз контрольної роботи. Узагальнення матеріалу, вивченого за І семестр
    ІІ семестр (2 год на тиждень, усього 38год)ІІ. Квадратна нерівність. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними
33 13 Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей
34 14 Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей
35 15 Розв’язування квадратних нерівностей. Сам. роб.
36 16 Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.
37 17 Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.
38 18 Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними. Сам. роб.
39 19 Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь.
40 20 Розв’язування текстових задач за допомогою систем рівнянь
41 21 Підсумковий урок.
42 22 Тематична контрольна робота №4.
    Тема 3. Елементи прикладної математики (9 год)
43 1 Аналіз контрольної роботи. Математичне моделювання
44 2 Математичне моделювання
45 3 Відсоткові розрахунки.
46 4 Відсоткові розрахунки. Формули складних відсотків. Сам. роб.
47 5 Випадкова подія. Ймовірність випадкової події.
48 6 Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Сам. роб.
49 7 Статистичні дані. Способи подання даних
50 8 Підсумковий урок.
51 9 Тематична контрольна робота №5.
    Тема 4. Числові послідовності (11 год)
52 1 Аналіз контрольної роботи. Числові послідовності
53 2 Арифметична прогресія. Її властивості
54 3 Формула n-го члена арифметичної прогресії
55 4 Сума перших n членів арифметичної прогресії. Сам. роб.
56 5 Геометрична прогресія, її властивості
57 6 Формула n-го члена геометричної прогресії
58 7 Сума перших n членів геометричної прогресії. Сам. роб.
59 8 Нескінченна геометрична прогресія ( ) та її сума
60 9 Розв’язування задач на прогресії, в тому числі прикладного характеру
61 10 Підсумковий урок.
62 11 Тематична контрольна робота №6.
    Тема 4. Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс основної школи (8 год)
63 1 Аналіз контрольної роботи. Формули скороченого множення та їх застосування. Тотожні перетворення раціональних виразів.
64 2 Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних
65 3 Функції , їх властивості та графіки.
66 4 Розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня із двома змінними
67 5 Нерівності. Розв’язування лінійних нерівностей та їх систем. Розв’язування квадратних нерівностей
68 6 Відсотки. Відсоткові розрахунки. Розв’язування текстових задач
69 7 Підсумкова контрольна робота.
70 8 Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок.

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *