Закон України Про загальну середню освіту

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про загальну середню освіту

     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 }

{ Додатково див. Закон

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96

N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

– зміни діють по 31 грудня 2008 року }

 

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N  309-VI (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої  освіти,  що сприяє  вільному  розвитку  людської особистості,  формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

 

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *