Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Самостійна робота

УРОК №48                                                                                                                                      

Урок в темі №6

Тема уроку. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Самостійна робота

Мета уроку:

 • виховувати наполегливість, активність, самостійність в прийнятті рішень;
 • закріпити знання учнів про зміст понять випадкова по­дія, неможлива подія, вірогідна подія, а також про зміст поняття ймовірності випадкової події та формули її об­числення. Закріпити вміння: класифікувати події, а також застосовувати формулу обчислення ймовірності випадко­вої події при розв’язуванні відповідних задач;
 • розвивати уміння лаконічно й математично грамотно висловлювати свою думку.

Тип уроку: закріплення знань, відпрацювання вмінь та навичок

Обладнання: картки для самостійної роботи

Хід уроку

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Для усвідомленої роботи учнів на цьому етапі уроку можна провести роботу з перевірки виконання вправ домашнього завдан­ня за зразком.

ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності учнів

Оскільки на попередньому уроці учням було надано досить ве­ликий обсяг навчального матеріалу, то основна мета даного уроку полягає в закріпленні вивченого матеріалу та подальшому форму­ванню в учнів сталих умінь і навичок використання цього мате­ріалу для розв’язування задач на обчислення ймовірності випад­кових подій, а також для розв’язування вправ, що передбачають обчислення ймовірності в ситуаціях, більш складних, ніж ті, що були розглянуті на попередньому уроці.

 

IV. Відтворення опорних знань учнів

Усні вправи

 1. Наведіть і поясніть приклад:

1) випадкової події;     2) неможливої події;      3) вірогідної події.

 1. Що означає, якщо ймовірність деякої події дорівнює: 1) ; 2) 0; 3) 1?
 2. Обчисліть (з обґрунтуванням) ймовірність події:
 • з класу, у якому навчається 24 учні, серед яких 9 хлопців, навмання виберуть якого-небудь хлопця;
 • з ящика, у якому лежать 2 білі, 3 чорні та одна червона кулька, навмання виберуть чорну кульку;
 • з ящика, у якому лежать 3 чорні кульки, навмання ви­тягнуть білий кубик;
 • з ящика, у якому лежать 3 чорні кульки, навмання ви­тягнуть чорну кульку.

V. Відпрацювання вмінь

 1. Розв’язування тренувальних вправ

№608

№610

№612

 1. Самостійна робота

Варіант 1

 1. З класу, у якому навчається 28 учнів, 16 брали участь у спар­такіаді. Яка ймовірність того, що навмання вибраний учень цього класу брав участь у спартакіаді?
 2. У ящику лежать 18 кульок, з яких дві білі. Яка ймовірність того, що навмання витягнуті 2 кульки білі?
 3. З натуральних чисел від 1 до 28 навмання вибирають одне. Яка ймовірність того, що воно не є дільником числа 28?
 4. Підкинули два гральні кубики. Яка ймовірність того, що сума очок на кубиках дорівнює 6?

 

Варіант 2

 1. З класу, у якому навчається 30 учнів, 16 брали участь у шкіль­ній олімпіаді з математики. Яка ймовірність того, що навмання вибраний учень цього класу брав участь в олімпіаді?
 2. У ящику лежать 16 кульок, з яких дві чорні. Яка ймовірність того, що навмання витягнуті 2 кульки чорні?
 3. З натуральних чисел від 1 до 20 навмання вибирають одне. Яка ймовірність того, що воно не є дільником числа 20?
 4. Підкинули 2 гральні кубики. Яка ймовірність того, що сума очок на кубиках дорівнює 8?

VI. Підсумки уроку

 

VІІ. Домашнє завдання

 1. Повторити системи лінійних нерівностей з однією змінною.
 2. Розв’язати №602, 609, 617(1,2) – повторення

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *