Контрольна робота з теми: «Десяткові дроби та дії над ними»

Мета уроку:

 • перевірити якість засвоєння програмних знань з теми та визна­чити рівень сформованості умінь і навичок.

Тип уроку: перевірка й корекція знань, умінь і навичок.

Обладнання: роздатковий матеріал з текстами контрольної роботи.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Налаштовую учнів на роботу, перевіряю готовність до уроку.

II. Умови тематичної контрольної роботи 8

Варіант 1

 1. Обчисліть:

1) 7,52 · 3,4; 2) 0,0018 · 8,7; 3) 45,921 · 100; 4) 42,1 : 100; 5) 36,48 : 12;

6) 8 : 32; 7) 8,41 : 29; 8) 4959 : 0,87; 9) 4 : 0,001.

 1. Знайдіть значення виразу: (20 – 22,05 : 2,1) · 6,4 + 9,2.
 2. Розв’яжіть рівняння: (х – 15,43) · 0,2 = 3,73.
 3. Відстань між двома селами дорівнює 149,8 км. З цих сіл одночасно в одному напрямку виїхали легковий автомобіль і мотоцикл, причому мотоцикліст їхав попереду. Через 3,5 год після початку руху авто­мобіль наздогнав мотоцикліста. Якою була швидкість мотоцикліста, якщо швидкість автомобіля дорівнювала 75,5 км/год?
 4. Спростіть вираз 4,53х + 6,47х – 1,9 і знайдіть його значення, якщо х = 0,8.

Варіант 2

 1. Обчисліть:

1) 9,45 · 7,4; 2) 0,0016 · 7,3; 3) 47,39 · 1000; 4) 47,9 : 100; 5) 65,39 : 13;

6) 9 : 36; 7) 10,01 : 9,1; 8) 14 : 0,56; 9) 18 : 0,01.

 1. Знайдіть значення виразу: 52 – (22,95 : 2,7 + 3,4) · 2,8.
 2. Розв’яжіть рівняння: 0,78 · (х + 0,12) = 3,9.
 3. З двох станцій, відстань між якими дорівнює 59,75 км, одночасно в одному напрямку виїхали пасажирський і швидкий поїзди. Попере­ду їхав пасажирський поїзд зі швидкістю 62,8 км/год і через 2,5 год після початку руху його наздогнав швидкий поїзд. Знайдіть швидкість швидкого поїзда.
 4. Спростіть вираз 3,49у + 4,51у + 2,3 і знайдіть його значення, якщо у = 0,09.

 

Розв’язання і відповіді

Варіант 1

 1. 1) 24,65; 2) 0,01566; 3) 4592,1; 4) 0,421; 5) 3,04; 6) 0,25; 7) 0,29; 8) 5700; 9) 4000.
 2. .
 3. х – 15,43 = 3,73 : 0,2; х – 15,43 = 18,65; х = 18,65 + 15,43; х = 34,08.

Відповідь. 34,08.

 1. І спосіб: Нехай х км/год — швидкість мотоцикліста, тоді (75,5 – х) км/год — швидкість наближення. За 3,5 год автомобіль і мотоцикліст наздогнали один одного, тобто подолали відстань, що розділяла їх (75,5 – х) · 3,5 км, яка за умовою задачі дорівнює 149,8 км. Складемо рівняння:

(75,5 – х) · 3,5 = 149,8;

75,5 – х = 149,8 : 3,5;

75,5 – х = 42,8;

х = 74,5 – 42,8;

х = 32,7.

Отже, швидкість мотоцикліста 32,7 км/год.

ІІ спосіб: 1) 75,5 ·3,5 = 264,25(км) – відстань, яку проїхав автомобіль;

2) 264,25 – 149,8 = 114,45(км) – відстань, яку проїхав мотоцикліст;

3) 114,45 : 3,5 = 32,7(км/год) – швидкість мотоцикліста.

Відповідь. 3-2,7 км/год.

 1. 11х – 1,9 = 11 · 0,8 – 1,9 = 8,8 – 1,9 = 6,9.

 

Варіант 2

 1. 1) 69,93; 2) 0,01168; 3) 47390; 4) 0,479; 5) 5,03; 6) 0,25; 7) 1,1; 8) 25; 9) 1800.
 2. .
 3. 0,78 · (х + 0,12) = 3,9; х + 0,12 = 3,9 : 0,78; х + 0,12 = 5; х = 4,88. Відповідь. 4,88.
 4. І спосіб: Нехай х км/год — швидкість швидкого поїзда, тоді швидкість збли­ження (х – 62,8) км/год. За 2,5 год швидкий поїзд наздогнав пасажирсь­кий, отже, (х – 62,8) · 2,5 = 59,75; х – 62,8 = 59,75 : 2,5; х – 62,8 = 23,9; х = 23,9 + 62,8; х = 86,7. Отже, швидкість швидкого поїзда 85,5 км/год.

ІІ спосіб:1) 62,8 · 2,5 = 157(км) – відстань, яку проїхав пасажирський поїзд;

2) 59,75 + 157 = 216,75(км) – відстань, яку проїхав швидкий поїзд;

3) 216,75 : 2,5 = 86,7(км/год) – швидкість швидкого поїзда.

 Відповідь. 86,7 км/год.

 1. 8у +2,3 = 8 · 0,09 + 2,3 = 0,72 + 2,3 = 3,02.

ІІІ. Підсумок уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Після закінчення контрольної роботи повідомити правильні відповіді. Можна видати тексти контрольної роботи додому з метою подальшої роботи над завданнями, в яких відповіді не збіглися, вдома. Для сильних учнів запропонувати завдання підвищеної складності: №№1409, 1411.

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *