Середнє арифметичне.

Мета уроку:

 • сформувати вміння знаходити середнє арифметичне і розв’я­зувати вправи на застосування цього поняття;
 • розвивати уміння аналізувати, пам’ять, мислення;
 • виховувати культуру усного та писемного мовлення та міжособистісного спілкування.

Тип уроку: засвоєння нових знань, навичок і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Налаштовую учнів на роботу, перевіряю готовність до уроку.

IІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку

ІІІ. Відтворення основних положень вивченого на попередньому уроці

 1. Перевірка домашнього завдання

Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відпо­вісти на запитання учнів, які виникли при їх розв’язуванні.

 

 1. Актуалізація опорних знань. Розминка

Усні вправи

 1. Подвойте суму 2,4 + 19,7 + 7,3 + 4,6.
 2. Знайдіть 50% різниці 6,2 – 3,4.
 3. Знайдіть число, якщо його 10% дорівнює добутку 1,8 · 5.
 4. Порівняйте числа:

1)  і 0,51; 2)  і 0,8; 3) 0,4 і ; 4)  і 0,4; 5)  і 0,49999;

6)  і ; 7)  і ; 8)  і ; 9)  і .

 1. Розв’яжіть рівняння:
  1) = 0,5; 2)  = 0,4; 3)  = 0,4.

IV. Формування знань

Постановка проблеми

Задача 1. Протягом червня тітка Горпина на своєму городі зібрала 124 кг полуниць.

Скільки кілограмів полуниць збирала вона щодня, якщо:

 • щодня врожай був однаковим;
 • невідомо чи був врожай однаковим щодня?

Розв’язання

1) Зрозуміло, що якщо кожного з 31 днів червня врожай був однаковим, то кожного дня він становить 124 : 31 = 4 (кг).

2) У цьому випадку неможливо точно відповісти на запитання, бо мож­ливі різні випадки. Але середнє значення врожаю 124 : 31 = 4 (кг).

Задача 2. Загальний вік гравців футбольної команди 286 років. Якого віку кожний з гравців, якщо:

1) вони однолітки;

2) невідомо, чи всі вони однолітки?

Розв’язання

1) 286 : 11 = 26 (років) — вік кожного гравця;

2) відповісти на запитання точно неможливо, тому говорять, що се­редній вік гравців футбольної команди 286 : 11 = 26 років.

Розв’язання проблеми

Після розбору задач 1 і 2 вчитель робить висновки.

Отже, досить часто у повсякденному житті ми маємо справи з се­редніми величинами (середня врожайність, середня зарплата вчителя, се­редня кількість окладів за місяць, рік і т. д.). Але як знайти середнє зна­чення величини, ми розглянемо наступного уроку. А от з окремим випадком середніх величин — середнім арифметичним, ми познайоми­мося сьогодні.

Задача 3. Туристи за 1-шу годину пройшли 2,6 км. За другу — 3,3 км, а за третю — 2,5 км. З якою сталою швидкістю (середньою швидкістю) треба було їм йти, щоб пройти всього відстань за 3 год?

Розв’язання.

Очевидно, що  = 8,4 : 3 = 2,8 (км/год).

Отже, бачимо, що для знаходження відповіді задачі ми знайшли суму 3-х доданків і поділили її на 3 (кількість доданків). Отже, середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість доданків. Правило стор.319.

Приклад 1. Знайдіть середнє арифметичне чисел 23,4; 18,7; 19,6 і 20,8.

Розв’язання.

Середнє арифметичне дорівнює:

.

Приклад 2. Середнє арифметичне чисел 3,7 і х дорівнює 2,15. Знайдіть число х.

Розв’язання

; 3,7 + х = 21,5 · 2; 3,7 + х = 4,3; х = 4,3 – 3,7; х = 0,6.

Ф і з к у л ь т х в и л и н к а

V. Формування вмінь

Учні розв’язують за аналогією з прикладами 1 і 2 №№1554(1, 3, 5), 1558(1, 2), 1571,  а також виконують вправи на повторення: №№1549,1550.

 

VІ. Підсумок уроку

Розв’язуючи усні завдання, учні повторюють основні теоретичні відо­мості уроку (означення середнього арифметичного кількох чисел) і пе­ревіряють свої уміння знаходити середнє арифметичне.

Яке з чисел більше?

 • 12 чи середнє арифметичне 11 і 14;
 • середнє арифметичне 7 і 8 чи середнє арифметичне 10, 9 і 6;
 • середнє арифметичне 19, 11, 13 і 15 чи середнє арифметичне 12, 14, 16 і 18.

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити §36. Розв’язати №№1557, 1558(3, 4), 1572.

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

buy steroids

Home health

Oxandrolone cycle for women anavar control with Buy methenolone enanthate in australia one Equipoise before Oxymetholone cycle for women anadrol tablets Testosterone enanthate dosage test enanth dosage Trenbolone acetate before and after extreme weight Buy nandrolone decanoate online high deca Dianabol buy in australia juicy burger patties are Anapolon pills for sale what you need to know Sustanon 250 pills for sale the sust 250 folding