Що таке десятковий дріб

Мета уроку:

 • закріпити знання способу запису звичайних дробів, знаменник яких можна подати як степінь числа 10, у вигляді десяткового дробу; сформувати вміння записувати й читати десяткові дроби та використову­вати їх для запису значень величини; застосувати поняття десяткового дробу для зображення дробо­вих чисел точками на координатному промені.

Тип уроку: засвоєння знань і вмінь.

Обладнання: таблиці: «Міри довжини» і «Міри маси», термометр.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Налаштовую учнів на роботу, перевіряю готовність до уроку

IІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку

ІII. Відтворення знань учнів

 1. Перевірка домашнього завдання

Можна здійснити перевірку домашнього завдання у вигляді математичного диктанту

Варіант 1 (2)

Запишіть десяткові дроби

 1. 3, 7 (2,3).
 2. 2,032 (1,07).
 3. 5,03 (35,027).
 4. 352,17 (831,24).
 5. 17, 2 (56, 5)
 1. Усне опитування

Запитання до класу

 1. Який із записів є десятковим дробом?

1) ; 2) ; 3) 2,07; 4) 207.

Назвіть його цілу і дробову частину.

2. Який із наступних записів є записом у вигляді десяткового дробу чис­ла ?

1) 0,00023; 2) 0,2300; 3) 0,0023; 4) 0,2003.

3. Прочитайте числа: 12; 1,2; 0,12; 0,012.

4. Скільки одиниць в кожному з розрядів чисел? 1)17; 2) 345; 3)52,67.

 IV. Вдосконалення знань

 1. Застосування десят­кових дробів для запису значень величини в метричній системі: №1188, 1191, 1193

Під час виконання корисно користуватися таблицями «Міри довжини» і «Міри маси»

Міри довжини

 

метр дециметр сантиметр міліметр
кілометр 1000 10 000 100 000 1 000 000
метр 1 10 100 1000
дециметр 1 10 100
сантиметр 1 10
міліметр 1

 

Міри  маси

 

г кг ц т повна назва
г 1 грам
Кг 1000 1 кілограм
ц 100 000 100 1 центнер
т 1 000 000 1000 10 1 тонна

 

 

Ф і з к у л ь т х в и л и н к а

 1. Зображення десяткових дробів на координатному промені. Тому розпочати цей етап уроку краще зі вправи на повторення. 1. Яким числам відповідають точки А, В, С, D, E, F?

1)

2)

 

Координати точок за готовим рисун­ком можна визначити за такою схемою:

 • Знайдіть, скільки нових одиничних відрізків вміщується між почат­ком координатного променя і шуканою точкою.
 • Знайдіть ціну поділки на числовому промені (на скільки рівних час­тин поділено одиничний відрізок) та підрахуйте кількість таких поділок, що уміщується між числом, що знайдено в п. 1) та шуканою точкою.
 • Знайдіть суму чисел, що знайдені в п. 1) та 2) і запишіть її у вигляді де­сяткового дробу (якщо це можливо).

Для більшої наочності можна записувати демонстраційну модель ме­дичного термометра та розв’язати декілька вправ на визначення коорди­нати точки та на побудову точки із заданими координатами (ігровий мо­мент «Лікарня»).

 

Додаткові задачі

 1. Запишіть десятковий дріб у вигляді суми розрядних доданків:

1) 0,1; 2) 80,888; 3) 63,712; 4)8,08080; 5) 808,05; 6) 8,080800.

 1. Найбільша глибина Чорного моря 2,211 кілометрів. Виразіть глибину моря в метрах.
 2. Розмістіть у порядку зростання дроби: ; ; ; ; .

 V. Підсумок уроку

 

VІ. Домашнє завдання

Розв’язати  №1189, 1192,1222

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *