Середнє арифметичне.

Мета уроку:

 • сформувати вміння знаходити середнє арифметичне і розв’я­зувати вправи на застосування цього поняття;
 • розвивати уміння аналізувати, пам’ять, мислення;
 • виховувати культуру усного та писемного мовлення та міжособистісного спілкування.

Тип уроку: засвоєння нових знань, навичок і вмінь.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Налаштовую учнів на роботу, перевіряю готовність до уроку.

IІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку

ІІІ. Відтворення основних положень вивченого на попередньому уроці

 1. Перевірка домашнього завдання

Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відпо­вісти на запитання учнів, які виникли при їх розв’язуванні.

 

 1. Актуалізація опорних знань. Розминка

Усні вправи

 1. Подвойте суму 2,4 + 19,7 + 7,3 + 4,6.
 2. Знайдіть 50% різниці 6,2 – 3,4.
 3. Знайдіть число, якщо його 10% дорівнює добутку 1,8 · 5.
 4. Порівняйте числа:

1)  і 0,51; 2)  і 0,8; 3) 0,4 і ; 4)  і 0,4; 5)  і 0,49999;

6)  і ; 7)  і ; 8)  і ; 9)  і .

 1. Розв’яжіть рівняння:
  1) = 0,5; 2)  = 0,4; 3)  = 0,4.

IV. Формування знань

Постановка проблеми

Задача 1. Протягом червня тітка Горпина на своєму городі зібрала 124 кг полуниць.

Скільки кілограмів полуниць збирала вона щодня, якщо:

 • щодня врожай був однаковим;
 • невідомо чи був врожай однаковим щодня?

Розв’язання

1) Зрозуміло, що якщо кожного з 31 днів червня врожай був однаковим, то кожного дня він становить 124 : 31 = 4 (кг).

2) У цьому випадку неможливо точно відповісти на запитання, бо мож­ливі різні випадки. Але середнє значення врожаю 124 : 31 = 4 (кг).

Задача 2. Загальний вік гравців футбольної команди 286 років. Якого віку кожний з гравців, якщо:

1) вони однолітки;

2) невідомо, чи всі вони однолітки?

Розв’язання

1) 286 : 11 = 26 (років) — вік кожного гравця;

2) відповісти на запитання точно неможливо, тому говорять, що се­редній вік гравців футбольної команди 286 : 11 = 26 років.

Розв’язання проблеми

Після розбору задач 1 і 2 вчитель робить висновки.

Отже, досить часто у повсякденному житті ми маємо справи з се­редніми величинами (середня врожайність, середня зарплата вчителя, се­редня кількість окладів за місяць, рік і т. д.). Але як знайти середнє зна­чення величини, ми розглянемо наступного уроку. А от з окремим випадком середніх величин — середнім арифметичним, ми познайоми­мося сьогодні.

Задача 3. Туристи за 1-шу годину пройшли 2,6 км. За другу — 3,3 км, а за третю — 2,5 км. З якою сталою швидкістю (середньою швидкістю) треба було їм йти, щоб пройти всього відстань за 3 год?

Розв’язання.

Очевидно, що  = 8,4 : 3 = 2,8 (км/год).

Отже, бачимо, що для знаходження відповіді задачі ми знайшли суму 3-х доданків і поділили її на 3 (кількість доданків). Отже, середнім арифметичним кількох чисел називають частку від ділення суми цих чисел на кількість доданків. Правило стор.319.

Приклад 1. Знайдіть середнє арифметичне чисел 23,4; 18,7; 19,6 і 20,8.

Розв’язання.

Середнє арифметичне дорівнює:

.

Приклад 2. Середнє арифметичне чисел 3,7 і х дорівнює 2,15. Знайдіть число х.

Розв’язання

; 3,7 + х = 21,5 · 2; 3,7 + х = 4,3; х = 4,3 – 3,7; х = 0,6.

Ф і з к у л ь т х в и л и н к а

V. Формування вмінь

Учні розв’язують за аналогією з прикладами 1 і 2 №№1554(1, 3, 5), 1558(1, 2), 1571,  а також виконують вправи на повторення: №№1549,1550.

 

VІ. Підсумок уроку

Розв’язуючи усні завдання, учні повторюють основні теоретичні відо­мості уроку (означення середнього арифметичного кількох чисел) і пе­ревіряють свої уміння знаходити середнє арифметичне.

Яке з чисел більше?

 • 12 чи середнє арифметичне 11 і 14;
 • середнє арифметичне 7 і 8 чи середнє арифметичне 10, 9 і 6;
 • середнє арифметичне 19, 11, 13 і 15 чи середнє арифметичне 12, 14, 16 і 18.

VІІ. Домашнє завдання

Вивчити §36. Розв’язати №№1557, 1558(3, 4), 1572.

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

buy steroids

Home health