Календарне планування 10 клас, геометрія, профільний рівень

Геометрія 10 клас (4 год на тиждень, усього 140 год)

Профільний рівень

Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми  для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Математика, Київ, 2010.

Підручник: Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров. Геометрія,10.  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. Київ, «Генеза», 2010.

 

 

№ уроку за прогр. № уроку в темі № уроку факт. Зміст навчального матеріалу К-ть год Дата Примітки
ТЕМА 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії. 28
1 1 Аксіоми планіметрії. Основні геометричні фігури та їх властивості. 1
2 2 Розв’язування задач. 1
3 3 Нерівність трикутника. Види трикутників. Ознаки рівності трикутників. Ознаки подібності трикутників. 1
4 4 Прямокутний трикутник. Означення синуса, косинуса, таненса і котангенса гострого кута прямокутного трикутника. 1
5 5 Радіуси вписаного і описаного кола, медіана, бісектриса, висота і площа прямокутного трикутника. 1
6 6 Теорема косинусів. Теорема синусів. Розв’язування трикутників. 1
7 7 Площа трикутника. Радіуси вписаного і описаного кіл. Медіана, бісектриса висота трикутника. 1
8 8 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
9 9 Чотирикутники, їх види та властивості. Площі чотирикутників. 1
10 10 Властивості сторін та кутів чотирикутників, вписаних в коло та чотирикутників, описаних навколо кола. 1
11 11 Розв’язування задач. 1
12 12 Коло. Дотична до кола. Кути та відрізки, пов’язані з колом. 1
13 13 Розв’язування задач. 1
14 14 Контрольна робота № 1. 1
15 15 Аналіз контрольної роботи. Правильні многокутники. Радіуси вписанного і рписаного кола для правильних многокутників. 1
16 16 Розв’язування задач. 1
17 17 Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чеви. 1
18 18 Розв’язування задач. 1
19 19 Пряма Ейлера. Коло Ейлера. Пряма Сімсона. Коло Аполлонія. 1
20 20 Розв’язування задач. 1
21 21 Вектори на плошині. 1
22 22 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
23 23 Векторний метод роз’язування задач. 1
24 24 Ріняння прямої. Рівняння кола. 1
25 25 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
26 26 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
27 27 Контрольна робота № 2. 1
28 28 Аналіз контрольної роботи. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 2. Вступ до стереометрії 12
29 1 Поняття про аксіоматичний метод. Аксіоми стереометрії. 1
30 2 Розв’язування задач. 1
31 3 Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. 1
32 4 Розв’язування задач. 1
33 5 Просторові геометричні фігури. 1
34 6 Розв’язування задач. 1
35 7 Початкові уявлення про многогранники. 1
36 8 Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників. 1
37 9 Розв’язування задач. 1
38 10 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
39 11 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
40 12 Контрольна робота № 3. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 3. Паралельність прямих і площин у просторі 40
3.1. Паралельність прямих, прямих і площин у просторі 12
41 1 Аналіз контрольної роботи. Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі. 1
42 2 Ознака мимобіжності прямих. 1
43 3 Розв’язування задач. 1
44 4 Розв’язування задач. 1
45 5 Розв’язування задач. 1
46 6 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
47 7 Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. 1
48 8 Розв’язування задач. 1
49 9 Ознака паралельності прямої та площини. 1
50 10 Розв’язування задач. 1
51 11 Розв’язування задач. 1
52 12 Контрольна робота № 4. 1
Тематичне оцінювання
3.2. Паралельність площин у просторі 9
53 13 Аналіз контрольної роботи. Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. 1
54 14 Розв’язування задач. 1
55 15 Ознака паралельності площин. 1
56 16 Розв’язування задач. 1
57 17 Існування площини, паралельної даній площині. 1
58 18 Властивості паралельних площин. 1
59 19 Розв’язування задач. 1
60 20 Розв’язування задач. 1
61 21 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
Тематичне оцінювання
3.3. Зображення фігур у стереометрії 19
62 22 Паралельне проектування, його властивості. 1
63 23 Розв’язування задач. 1
64 24 Поняття про центральне проектування. 1
65 25 Розв’язування задач. 1
66 26 Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії. 1
67 27 Розв’язування задач. 1
68 28 Розв’язування задач. 1
69 29 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
70 30 Задачі на побудову перерізів многогранників. 1
71 31 Розв’язування задач. 1
72 32 Розв’язування задач. 1
73 33 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
74 34 Методи слідів і проекцій побудови перерізів. 1
75 35 Розв’язування задач. 1
76 36 Розв’язування задач. 1
77 37 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
78 38 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
79 39 Контрольна робота № 5. 1
80 40 Аналіз контрольної роботи. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі 40
4.1. Перпендикулярність прямих і площин. 20
81 1 Перпендикулярність прямих у просторі. 1
82 2 Розв’язування задач. 1
83 3 Перпендикулярність прямої та площини. 1
84 4 Розв’язування задач. 1
85 5 Ознака перпендикулярності прямої та площини. 1
86 6 Розв’язування задач. 1
87 7 Перпендикуляр і похила. 1
88 8 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
89 9 Теорема про три перпендикуляри. 1
90 10 Розв’язування задач. 1
91 11 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
92 12 Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. 1
93 13 Розв’язування задач. 1
94 14 Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин 1
95 15 Розв’язування задач. 1
96 16 Ортогональне проектування. 1
97 17 Розв’язування задач. 1
98 18 Площа ортогональної проекції многокутника. 1
99 19 Розв’язування задач. 1
100 20 Контрольна робота № 6. 1
Тематичне оцінювання
4.2. Вимірювання відстаней і кутів у просторі 20
101 21 Аналіз контрольної роботи. Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини. 1
102 22 Розв’язування задач. 1
103 23 Відстані у просторі: від прямої до паралельної їй площини; від точки до фігури. 1
104 24 Розв’язування задач. 1
105 25 Відстані у просторі: між паралельними площинами. 1
106 26 Розв’язування задач. 1
107 27 Відстані у просторі: між мимобіжними прямими, між двома фігурами. 1
108 28 Розв’язування задач. 1
109 29 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
110 30 Кути у просторі: між прямою і площиною. 1
111 31 Розв’язування задач. 1
112 32 Розв’язування задач. 1
113 33 Розв’язування задач. 1
114 34 Кути у просторі: між площинами. 1
115 35 Розв’язування задач. 1
116 36 Розв’язування задач. 1
117 37 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
118 38 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
119 39 Контрольна робота № 7. 1
120 40 Аналіз контрольної роботи. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 5. Систематизація та узагальнення навчального матеріалу 20
121 1 Повторення основних співвідношень та методів розв’язування задач планіметрії. 1
122 2 Розв’язування задач. 1
123 3 Паралельність прямих і площин у просторі. 1
124 4 Розв’язування задач. 1
125 5 Побудова перерізів многогранників. 1
126 6 Розв’язування задач. 1
127 7 Теорема про три перпендикуляри та її застосування. 1
128 8 Розв’язування задач. 1
129 9 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
130 10 Кути в просторі. 1
131 11 Розв’язування задач. 1
132 12 Відстані у просторі. 1
133 13 Розв’язування задач. 1
134 14 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
135 15 Розв’язування задач. 1
136 16 Контрольна робота №8. 1
137 17 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач з практичним змістом. 1
138 18 Розв’язування задач підвищеної складності. 1
139 19 Розв’язування задач підвищеної складності. 1
140 20 Підсумкове оцінювання. 1
Тематичне оцінювання

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *