Календарне планування 10 клас, геометрія, профільний рівень

Геометрія 10 клас (4 год на тиждень, усього 140 год)

Профільний рівень

Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми  для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Математика, Київ, 2010.

Підручник: Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров. Геометрія,10.  Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. Київ, «Генеза», 2010.

 

 

№ уроку за прогр. № уроку в темі № уроку факт. Зміст навчального матеріалу К-ть год Дата Примітки
ТЕМА 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії. 28
1 1 Аксіоми планіметрії. Основні геометричні фігури та їх властивості. 1
2 2 Розв’язування задач. 1
3 3 Нерівність трикутника. Види трикутників. Ознаки рівності трикутників. Ознаки подібності трикутників. 1
4 4 Прямокутний трикутник. Означення синуса, косинуса, таненса і котангенса гострого кута прямокутного трикутника. 1
5 5 Радіуси вписаного і описаного кола, медіана, бісектриса, висота і площа прямокутного трикутника. 1
6 6 Теорема косинусів. Теорема синусів. Розв’язування трикутників. 1
7 7 Площа трикутника. Радіуси вписаного і описаного кіл. Медіана, бісектриса висота трикутника. 1
8 8 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
9 9 Чотирикутники, їх види та властивості. Площі чотирикутників. 1
10 10 Властивості сторін та кутів чотирикутників, вписаних в коло та чотирикутників, описаних навколо кола. 1
11 11 Розв’язування задач. 1
12 12 Коло. Дотична до кола. Кути та відрізки, пов’язані з колом. 1
13 13 Розв’язування задач. 1
14 14 Контрольна робота № 1. 1
15 15 Аналіз контрольної роботи. Правильні многокутники. Радіуси вписанного і рписаного кола для правильних многокутників. 1
16 16 Розв’язування задач. 1
17 17 Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чеви. 1
18 18 Розв’язування задач. 1
19 19 Пряма Ейлера. Коло Ейлера. Пряма Сімсона. Коло Аполлонія. 1
20 20 Розв’язування задач. 1
21 21 Вектори на плошині. 1
22 22 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
23 23 Векторний метод роз’язування задач. 1
24 24 Ріняння прямої. Рівняння кола. 1
25 25 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
26 26 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
27 27 Контрольна робота № 2. 1
28 28 Аналіз контрольної роботи. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 2. Вступ до стереометрії 12
29 1 Поняття про аксіоматичний метод. Аксіоми стереометрії. 1
30 2 Розв’язування задач. 1
31 3 Найпростіші наслідки аксіом стереометрії. 1
32 4 Розв’язування задач. 1
33 5 Просторові геометричні фігури. 1
34 6 Розв’язування задач. 1
35 7 Початкові уявлення про многогранники. 1
36 8 Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників. 1
37 9 Розв’язування задач. 1
38 10 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
39 11 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
40 12 Контрольна робота № 3. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 3. Паралельність прямих і площин у просторі 40
3.1. Паралельність прямих, прямих і площин у просторі 12
41 1 Аналіз контрольної роботи. Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі. 1
42 2 Ознака мимобіжності прямих. 1
43 3 Розв’язування задач. 1
44 4 Розв’язування задач. 1
45 5 Розв’язування задач. 1
46 6 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
47 7 Розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина. 1
48 8 Розв’язування задач. 1
49 9 Ознака паралельності прямої та площини. 1
50 10 Розв’язування задач. 1
51 11 Розв’язування задач. 1
52 12 Контрольна робота № 4. 1
Тематичне оцінювання
3.2. Паралельність площин у просторі 9
53 13 Аналіз контрольної роботи. Розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. 1
54 14 Розв’язування задач. 1
55 15 Ознака паралельності площин. 1
56 16 Розв’язування задач. 1
57 17 Існування площини, паралельної даній площині. 1
58 18 Властивості паралельних площин. 1
59 19 Розв’язування задач. 1
60 20 Розв’язування задач. 1
61 21 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
Тематичне оцінювання
3.3. Зображення фігур у стереометрії 19
62 22 Паралельне проектування, його властивості. 1
63 23 Розв’язування задач. 1
64 24 Поняття про центральне проектування. 1
65 25 Розв’язування задач. 1
66 26 Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії. 1
67 27 Розв’язування задач. 1
68 28 Розв’язування задач. 1
69 29 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
70 30 Задачі на побудову перерізів многогранників. 1
71 31 Розв’язування задач. 1
72 32 Розв’язування задач. 1
73 33 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
74 34 Методи слідів і проекцій побудови перерізів. 1
75 35 Розв’язування задач. 1
76 36 Розв’язування задач. 1
77 37 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
78 38 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
79 39 Контрольна робота № 5. 1
80 40 Аналіз контрольної роботи. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі 40
4.1. Перпендикулярність прямих і площин. 20
81 1 Перпендикулярність прямих у просторі. 1
82 2 Розв’язування задач. 1
83 3 Перпендикулярність прямої та площини. 1
84 4 Розв’язування задач. 1
85 5 Ознака перпендикулярності прямої та площини. 1
86 6 Розв’язування задач. 1
87 7 Перпендикуляр і похила. 1
88 8 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
89 9 Теорема про три перпендикуляри. 1
90 10 Розв’язування задач. 1
91 11 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
92 12 Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. 1
93 13 Розв’язування задач. 1
94 14 Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин 1
95 15 Розв’язування задач. 1
96 16 Ортогональне проектування. 1
97 17 Розв’язування задач. 1
98 18 Площа ортогональної проекції многокутника. 1
99 19 Розв’язування задач. 1
100 20 Контрольна робота № 6. 1
Тематичне оцінювання
4.2. Вимірювання відстаней і кутів у просторі 20
101 21 Аналіз контрольної роботи. Відстані у просторі: від точки до прямої, від точки до площини. 1
102 22 Розв’язування задач. 1
103 23 Відстані у просторі: від прямої до паралельної їй площини; від точки до фігури. 1
104 24 Розв’язування задач. 1
105 25 Відстані у просторі: між паралельними площинами. 1
106 26 Розв’язування задач. 1
107 27 Відстані у просторі: між мимобіжними прямими, між двома фігурами. 1
108 28 Розв’язування задач. 1
109 29 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
110 30 Кути у просторі: між прямою і площиною. 1
111 31 Розв’язування задач. 1
112 32 Розв’язування задач. 1
113 33 Розв’язування задач. 1
114 34 Кути у просторі: між площинами. 1
115 35 Розв’язування задач. 1
116 36 Розв’язування задач. 1
117 37 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
118 38 Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. 1
119 39 Контрольна робота № 7. 1
120 40 Аналіз контрольної роботи. 1
Тематичне оцінювання
ТЕМА 5. Систематизація та узагальнення навчального матеріалу 20
121 1 Повторення основних співвідношень та методів розв’язування задач планіметрії. 1
122 2 Розв’язування задач. 1
123 3 Паралельність прямих і площин у просторі. 1
124 4 Розв’язування задач. 1
125 5 Побудова перерізів многогранників. 1
126 6 Розв’язування задач. 1
127 7 Теорема про три перпендикуляри та її застосування. 1
128 8 Розв’язування задач. 1
129 9 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
130 10 Кути в просторі. 1
131 11 Розв’язування задач. 1
132 12 Відстані у просторі. 1
133 13 Розв’язування задач. 1
134 14 Розв’язування задач. Самостійна робота. 1
135 15 Розв’язування задач. 1
136 16 Контрольна робота №8. 1
137 17 Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач з практичним змістом. 1
138 18 Розв’язування задач підвищеної складності. 1
139 19 Розв’язування задач підвищеної складності. 1
140 20 Підсумкове оцінювання. 1
Тематичне оцінювання

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

buy steroids

Home health

Oxandrolone cycle for women anavar control with Buy methenolone enanthate in australia one Equipoise before Oxymetholone cycle for women anadrol tablets Testosterone enanthate dosage test enanth dosage Trenbolone acetate before and after extreme weight Buy nandrolone decanoate online high deca Dianabol buy in australia juicy burger patties are Anapolon pills for sale what you need to know Sustanon 250 pills for sale the sust 250 folding