Календарне планування 9 клас, геометрія

Геометрія 9 клас (2 год на тиждень, усього 70 год)

Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми з математики

 за підручником «Геометрія. 9 клас», Єршова А.П.  Харків, видавництво «Ранок», 2009р.

 

 

№ уроку за прогр. № уроку в темі . Дата Зміст навчального матеріалу Примітки
    І семестр (2 год на тиждень, усього 32 год)
1 1 Повторення .
2 2 Повторення .
3 3 Повторення .
4 4 Діагностична контрольна робота.
    Тема 1. Розв’язування трикутників (14 год)
5 1 Синус, косинус, тангенс кутів від 0 до 180
6 2 Тотожності , sin(180 sin, cos(180, sin(90
7 3 Теорема косинусів та наслідки з неї
8 4 Теорема косинусів та наслідки з неї
9 5 Теорема синусів та наслідки з неї
10 6 Теорема синусів та наслідки з неї
11 7 Розв’язування трикутників
12 8 Розв’язування трикутників
13 9   Розв’язування прикладних задач. Сам. робота.
14 10 Формули для обчислення площі трикутника
15 11 Розв’язування задач на знаходження площі трикутника.
16 12 Розв’язування задач на знаходження площі трикутника. Сам. роб.
17 13 Підсумковий урок.
18 14 Тематична контрольна робота №1.
Тема 2. Правильні многокутники (6 год)
19 1 Аналіз контрольної роботи. Правильні многокутники. Формули радіусів описаних та вписаних кіл правильних многокутників
20 2 Побудова правильних многокутників
21 3   Довжина кола. Довжина дуги кола
22 4 Площа круга та його частин. Сам. роб.
23 5 Підсумковий урок.
24 6 Тематична контрольна робота №2
Тема 3. Декартові координати на площині (8 год)
25 1 Аналіз контрольної роботи. Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка
26 2 Відстань між точками із заданими координатами. Сам. роб.
27 3 Рівняння кола
28 4 Рівняння прямої
29 5 Рівняння прямої. Сам. роб.
30 6 Підсумковий урок.
31 7 Тематична контрольна робота №3
32 8 Аналіз контрольної роботи. Узагальнення матеріалу, вивченого за І семестр
    ІІсеместр (2 год на тиждень, усього 38 год)
Тема 4. Геометричні перетворення (10 год)
33 1 Переміщення та його властивості
34 2 Симетрія відносно точки
35 3 Симетрія відносно прямої
36 4 Поворот
37 5 Паралельне перенесення. Сам. роб.
38 6 Рівність фігур
39 7 Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія
40 8 Подібність фігур. Площі подібних фігур. Сам. роб.
41 9 Підсумковий урок.
42 10   Тематична контрольна робота №4.
Тема 5. Вектори на площині (10 год)
43 1 Аналіз контрольної роботи. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів
44 2 Координати вектора
45 3 Додавання і віднімання векторів. Побудова вектора, який дорівнює сумі (різниці) векторів
46 4 Додавання і віднімання векторів. Побудова вектора, який дорівнює сумі (різниці) векторів. Сам. роб.
47 5 Множення вектора на число. Колінеарні вектори
48 6 Множення вектора на число. Колінеарні вектори
49 7 Скалярний добуток векторів.
50 8 Скалярний добуток векторів. Сам. роб.
51 9   Підсумковий урок.
52 10 Тематична контрольна робота №5.
Тема 5. Початкові відомості зі стереометрії (9 год)
53 1 Аналіз контрольної роботи. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин
54 2 Взаємне розташування прямої і площини. Перпендикуляр до площини
55 3 Многогранники. Пряма призма. Площа поверхні та об’єм призми
56 4 Піраміда. Площа поверхні та об’єм піраміди. Сам. роб.
57 5 Тіла обертання. Циліндр. Площа поверхні та об’єм циліндра
58 6 Конус. Площа поверхні та об’єм конуса
59 7 Куля. Площа поверхні та об’єм кулі. Сам. роб.
60 8 Підсумковий урок.
61 9 Тематична контрольна робота №6.
    Тема7. Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс основної школи (9 год)
62 1 Аналіз контрольної роботи. Чотирикутники. Властивості і площі чотирикутників
63 2 Трикутники. Види трикутників. Площа трикутників
64 3 Подібність трикутників та її застосування
65 4 Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора. Розв’язування прямокутних трикутників
66 5 Теорема синусів та косинусів. Розв’язування трикутників
67 6 Правильні многокутники
68 7 Декартові координати і вектори на площині
69 8 Підсумкова контрольна робота
70 9 Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *