Контрольна робота №6

УРОК №51                                                                                                                                     

Урок в темі №9

Тема уроку. Контрольна робота №6

Мета уроку:

 • перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми «Елементи прикладної математики».;

Тип уроку: контроль знань та вмінь учнів

Обладнання: роздавальний матеріал (картки з текстами контрольної роботи)

Хід уроку

І. Організаційний етап

Перевіряю готовність учнів до уроку, налаштовую їх на виконання контрольної роботи.II. ІІ. Перевірка домашнього завдання

Збираю зошити з виконаною домашньою контрольною роботою (робота перевіряється та враховується при виставленні те­матичного бала).

 

III. Формулювання мети і завдань уроку.
Мотивація навчальної діяльності учнів

Ще раз наголошую, що метою контрольної ро­боти є демонстрація учнями своїх навчальних досягнень, а саме: знання змісту основних понять та алгоритмів» вивчених у темі «Елементи прикладної математики», а також уміння застосовува­ти набуті знання при розв’язуванні вправ.

IV. Тематична контрольна робота № 6

Варіант 1

У завданнях 1-5 виберіть правильний варіант відповіді.

 1. Знайдіть об’єм пакувальної коробки розмірами: 25смх12смх6,5см

а) 2550 см3 ;       б) 45,5см3 ;        в) 2дм3 ;      г) 1950см3.

 1. Укажіть рівняння, яке є математичною моделлю задачі, якщо х — шукана величина.

Одна бригада може виконати роботу за 5 год, а друга — за 6 год. За скільки годин виконають цю роботу обидві бригади, працюючи разом?

а) х =;     б)  = ;      г) х = 5+6;     г) х = .

 1. Скільки солі потрібно розчинити у воді для отримання 10 кг 6% -го розчину солі?

а) 6 кг;    б) 5 кг;    в) 600 г;    г) 500 г.

 1. Із ящика, у якому лежать 6 червоних, 2 зелених і 12 синіх олівців, навмання виймають олівець. Знайдіть, яка ймовірність того:

1) що це червоний олівець;    а) ;   б) ;    в) ;   г) .

2) що це жовтий олівець:  а) ;   б) 0;   в) ;   г) .

 1. Яку суму буде мати вкладник на своєму рахунку через 2 роки після внесення до банку 10 000 грн під 15% річних?

а) 13225 грн;     б) 25088 грн;    в) 1725 грн;    г) 2688 грн.

 1. У таблиці наведено розміри взуття 20 дівчат 9-го класу.
34  34  35  35  35  35  36  36  36  37 
37  38  38  38  38  38  38  39  40  40 

Складіть таблицю розподілу ряду даних X — розмірів взуття дев’ятикласників — за частотами (М) і відносними частотами (W).

 1. Побудуйте полігон частот ряду даних X, використовуючи завдання 6. Знайдіть середнє значення, моду і медіану.
 2. Було два сплави: один з них містить 40% цинку, а другий – 30% цинку. Скільки відсотків кожного сплаву треба взяти, щоб одержати 180 кг сплаву, що містить 34% цинку?

Варіант 2

У завданнях 1-5 виберіть правильний варіант відповіді.

 1. Знайдіть об’єм пакувальної коробки розмірами: 25смх8,5смх12см.

а) 2550 см3 ;       б) 45,5см3 ;        в) 2дм3 ;      г) 1950см3.

2. Укажіть рівняння, яке є математичною моделлю задачі, якщо х — шукана величина.

Із двох пунктів назустріч один одному ви­їхали два автомобілі. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо перший автомо­біль проходить відстань між пунктами за 6 год, а другий — за 5 год?

а) х =;     б)  = ;      г) х = 5+6;     г) х = .

3. Скільки солі потрібно розчинити у воді для отримання 10 кг 5% -го розчину солі?

а) 6 кг;    б) 5 кг;    в) 600 г;    г) 500 г.

4. Із ящика, у якому лежать 6 червоних, 2 зелених і 12 синіх олівців, навмання виймають олівець. Знайдіть, яка ймовірність того:

1) що це зелений олівець;    а) ;   б) ;    в) ;   г) .

2) що це не синій олівець:  а) ;   б) 0;   в) ;   г) .

 1. Яку суму буде мати вкладник на своєму рахунку через 2 роки після внесення до банку 20 000 грн під 12% річних?

а) 13225 грн;     б) 25088 грн;    в) 1725 грн;    г) 2688 грн.

6. У таблиці наведено розміри взуття 20 хлопців 9-го класу.

38  38  38  38  39  39  39  39  40  40 
40  40  41  41  41  41  41  41  42  43 

Складіть таблицю розподілу ряду даних X — розмірів взуття дев’ятикласників — за частотами (М) і відносними частотами (W).

7. Побудуйте полігон частот ряду даних X, використовуючи завдання 6. Знайдіть середнє значення, моду і медіану.

 1. Було два розчину солі, один з яких містить 10% солі, а другий – 15%. Скільки грамів кожного з цих розчинів треба взяти, щоб дістати в результаті їх змішування 150 г розчину, що містить 12% солі.

V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати оголошення правильних відповідей до завдань контрольної роботи, виконаних учнями, або роздати учням для опрацювання вдома (до­машній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв’язань, заготовлені вчителем заздалегідь.

.Домашнє завдання

 1. Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв’язан­нями).
 2. Повторити розв’язання подвійних нерівностей та нерівностей з модулями.

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *