Календарне планування з математики 6 клас (за новою програмою)

Математика 6 клас (4 год на тиждень, усього 140 год)

Календарно-тематичне планування складено відповідно до навчальної програми з математики 2012 р.

За підручником «Математика. 6 клас», Тарасенкова Н.А. ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2014 р.

№з/п Назва теми Кількість годин Контрольні роботи
1. Подільність чисел 10 1 + діагностична
2. Звичайні дроби 30 2
3. Відношення і пропорції 24 2
4. Раціональні числа та дії над ними 64 5
5. Повторення і систематизація навчального матеріалу 12 1
№ уроку за прогр. № уроку в темі № уроку факт.  Зміст навчального матеріалу     Примітки
К-ть Дата
І семестр (4 год на тиждень, усього 64 год)
1 1 Повторення вивченого в 5 класі
2 2 Розв’язування задач
3 3 Діагностична контрольна робота
І. Подільність натуральних чисел
Тема 1. Подільність чисел. Прості і складені числа. 10
4 1 Дільники  і кратні натурального числа. Прості числа
5 2 Ознаки подільності  на 2, 5 і10
6 3 Ознаки подільності на 3 і 9
7 4 Розкладання чисел на множники.
8 5 Найбільший спільний дільник кількох чисел.
9 6 Найбільший спільний дільник кількох чисел. Самостійна робота
10 7 Найменше спільне кратне
11 8 Розв’язування задач. Самостійна робота
12 9 Розв’язування задач
13 10 Контрольна робота №1
Тематичне оцінювання
ІІ. Звичайні дроби та дії з ними 30
Тема 2. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів 15
14 1 Аналіз контрольної роботи.Основна властивість дробу.
15 2 Скорочення звичайних дробів.
16 3 Скорочення звичайних дробів.
17 4 Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.
18 5 Порівняння дробів
19 6 Розв’язування вправ. Самостійна робота
Тематичне оцінювання
20 7 Додавання і віднімання дробів
21 8 Додавання і віднімання дробів
22 9 Додавання і віднімання дробів
23 10 Додавання і віднімання дробів. Самостійна робота
24 11 Розв’язування задач і вправ
25 12 Розв’язування задач і вправ
26 13 Розв’язування задач і вправ
27 14 Контрольна робота №2
28 15 Аналіз  контрольної роботи.
Тематичне оцінювання
Тема 3. Множення і ділення звичайних дробів 15
29 1 Множення звичайних дробів
30 2 Множення звичайних дробів
31 3 Множення звичайних дробів.
32 4 Знаходження дробу від числа
33 5 Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа
34 6 Задачі на множення дробів. Самостійна робота
35 7 Ділення звичайних дробів
36 8   Ділення звичайних дробів Самостійна робота    
    Тематичне оцінювання      
37 9 Знаходження числа за  його дробом
38 10 Знаходження числа за його дробом
39 11 Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби.
40 12 Десяткові наближення звичайного дробу
41 13 Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів. Самостійна робота
42 14 Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними  та десятковими дробами.      
43 15  Контрольна робота №3
Тематичне оцінювання
ІІІ. Відношення і пропорції. 21
Тема 4. Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки
44 1 Аналіз  контрольної роботи. Відношення.
45 2 Відношення та його властивості.
46 3 Пропорція та її властивості
47 4 Пропорція та її властивості
48 5 Пряма та обернена пропорційні залежності
49 6 Пряма та обернена пропорційні залежності. Самостійна робота
50 7 Поділ числа у заданому відношенні.
51 8 Масштаб.
52 9 Розв’язування задач і вправ
53 10 Контрольна робота  №4
Тематичне оцінювання
54 11 Коло. Круг. Круговий сектор.
55 12 Діаграми
56 13 Циліндр. Конус. Куля.
57 14 Відсоткові розрахунки.
58 15 Відсоткові розрахунки.
59 16 Відсоткові розрахунки. Самостійна робота
60 17 Ймовірність випадкової події.
61 18 Ймовірність випадкової події.
62 19 Ймовірність випадкової події.
63 20 Контрольна робота №5.
64 21  Аналіз контрольної роботи.
Тематичне оцінювання
      ІІ семестр (4 год на тиждень, усього 76 год)      
ІV.Раціональні числа та дії з ними 64
Тема 5. Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел 20
65 1 Додатні та від’ємні числа. Число 0.
66 2 Координатна пряма.  Протилежні числа
67 3 Координатна пряма. Протилежні числа
68 4  Цілі числа. Раціональні числа
69 5 Модуль  числа
70 6 Порівняння раціональних чисел
71 7 Порівняння раціональних чисел
72 8 Розв’язування задач. Самостійна робота
73 9 Розв’язування задач
74 10 Контрольна робота
Тематичне оцінювання
75 11 Аналіз  контрольної роботи.Додавання раціональних  чисел
76 12 Додавання раціональних  чисел
77 13  Додавання раціональних  чисел
78 14 Властивості додавання. Самостійна робота
79 15 Віднімання раціональних чисел
80 16 Віднімання раціональних чисел.
81 17 Віднімання раціональних чисел.
82 18 Розв’язування задач.  Самостійна робота
83 19 Розв’язування  задач і вправ
84 20 Контрольна робота №7
Тематичне оцінювання
Тема 6. Множення і ділення раціональних чисел 15
85 1 Аналіз  контрольної роботи.Множення раціональних чисел
86 2 Множення раціональних чисел
87 3 Переставна і сполучна властивості множення  раціональних чисел.
88 4 Переставна і сполучна властивості множення.   Коефіцієнт буквеного виразу.
89 5 Розподільна властивість множення.
90 6 Подібні доданки та їх зведення.
91 7   Розв’язування задач. Самостійна робота    
  Тематичне оцінювання      
92 8 Ділення раціональних чисел.
93 9 Ділення раціональних чисел
94 10 Ділення раціональних чисел
95 11 Розв’язування задач. Самостійна робота
96 12 Задачі на всі дії з раціональними числами
97 13 Задачі на всі дії з раціональними числами
98 14 Контрольна робота №8
99 15 Аналіз  контрольної роботи
Тематичне оцінювання
Тема 7. Вирази і рівняння 14
100 1 Вирази та їх спрощення
101 2 Рівняння. Основні властивості  рівнянь.
102 3 Розв’язування  рівнянь.
103 4 Розв’язування  рівнянь
104 5 Розв’язування задач. Самостійна робота
105 6 Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
106 7 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
107 8 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
108 9 Розв’язування задач за допомогою рівнянь
109 10 Розв’язування задач. Самостійна робота
110 11 Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь
111 12 Розв’язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь
112 13 Контрольна робота №9
113 14 Аналіз  контрольної роботи
Тематичне оцінювання
Тема 8. Перпендикулярні і паралельні прямі 15
114 1 Перпендикулярні прямі.
115 2 Перпендикулярні прямі
116 3 Паралельні прямі
117 4 Паралельні прямі.
118 5 Координатна площина
119 6 Координатна площина
120 7 Координатна площина
121 8 Координатна площина
122 9 Графіки залежності між величинами.
123 10 Графіки  залежності між величинами.
124 11 Графіки  залежності між величинами.
125 12 Розв’язування задач. Самостійна робота
126 13 Розв’язування задач
127 14  Контрольна робота №11
128 15 Аналіз  контрольної роботи
Тематичне оцінювання
V. Повторення 12
129 1 Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
130 2 Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
131 3 Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Сам. робота
132 4 Перетворення виразів
133 5 Перетворення виразів
134 6 Перетворення виразів. Самостійна робота
135 7 Розв’язування текстових задач
136 8 Розв’язування текстових задач
137 9 Розв’язування текстових задач
138 10 Підсумкова контрольна робота №11
139 11 Аналіз контрольної роботи
140 12 Розв’язування цікавих задач
Тематичне оцінювання

 

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *