Тестова робота з теми «Геометричні перетворення»

 Тестова робота містить два варіанти по 12 завдань в кожному.

Варіант 1

Користуючись рис. 186, виконайте завдання 1 – 5.

І рівень

 1. Укажіть пряму, яка симетрична прямій ВС відносно осі абсцис.

A       FK                       Б       TS              

В       RS                        Г       FD

 1. Укажіть трикутник, який віднос­но точки О симетричний трикутни­ку АКО.

A       MNO                   Б       CFO

В       NRO                    Г       RST

 1. Укажіть точку, у яку при повороті навколо точки О на 90° проти годинникової стрілки .переходить точка К.

A       F                Б       М               В       L                 Г       В

II рівень

 1. При паралельному перенесенні точка D переходить у точку К. Укажіть точку, у яку при цьому переходить точка R.

A       R                Б       L                 В       S                 Г       М

 1. Укажіть точку, у яку переходить точка Н унаслідок гомотетії з центром О і коефіцієнтом 3.

А       В                Б       А                В       D                Г       К

 1. Дано два кола. Радіус першого кола дорівнює R. Діаметр дру­гого кола в 3 рази більший від діаметра першого. Знайдіть довжину другого кола.

А       πR2             Б       2πR            В       6πR            Г       9πR2

III рівень

 1. Запишіть рівняння кола, у яке переходить коло (x – 1)2 + (y – 1) = 1 при симетрії відносно осі Ох.

A       (x – 1)2 + (y + 1)2 = l               Б       (х – 1)2 + (у – 1)2 = 1

B       (x + 1)2 + (y1)2 = l               Г       (x + 1)2 + (у + 1)2 = 1

 1. Запишіть рівняння прямої, у яку переходить пряма х + у = 1 при гомотетії з центром у початку координат і коефіцієн­том 2.

А       2х + у = 2                              Б       х + 2у = 2 

В       2х + 2у = 2                                      Г       х + у = 2

 1. Запишіть рівняння кола, у яке переходить коло х2 + у29 = 0 при пара-лельному перенесенні, при якому точка А(0; 1) пере­ходить у точку B(1;  2).

А       (х – 1)2 + (у – 1)2 = 9               Б       (х + 1)2 + (у – 1)2 = 9

В       (x + l)2 + (y + 1)2 = 9               Г       (x – 1)2 + (y + 1)2 = 9

IV рівень

 1. Знайдіть координати точки В, у яку переходить точка А
  при повороті її навколо початку координат на кут 60° проти
  годинникової стрілки.

А       В       Б       B(0; 2)        В       В(2; 0)        Г       В

 1. Зашипіть рівняння прямої, у яку переходить пряма х-ту = 1
  при її повороті навколо початку координат на кут 135° за го­
  динниковою стрілкою.

А       х – 1 = 0                           Б х + 1 = 0

В       y + 1 = 0                  Г y – 1 = 0

 1. Знайдіть суму координат центра симетрії прямих 2х – у – 2 = 0 і

3х – у – 5 = 0.

А       5                Б       6                В       7                Г       8

 

Варіант 2

Користуючись рис. 187, виконайте завдання 1—5.

I рівень

 1. Укажіть пряму, яка симетрична прямій ВС відносно осі ординат.

A       FK              Б       TS              

В       RS              Г       FD

 1. Укажіть трикутник, який віднос­но точки О симетричний трикутни­ку LTO.

A       MNO          Б       CFO

В       NRO           Г       RST

 1. Визначте точку, у яку при поворо­ті навколо точки О на 90° проти
  годинникової стрілки переходить точка K.

A       F                Б       М               В       L                 Г       В

II рівень

 1. При паралельному перенесенні точка D переходить у точку К. Укажіть точку, у яку при цьому переходить точка L.

A       R                Б       L                 В       S                 Г       М

 1. Укажіть точку, у яку переходить точка G внаслідок гомотетії з центром О і коефіцієнтом 0,5.

А       B                Б       А                В       D               Г       К

 1. Дано два кола. Радіус першого кола дорівнює R. Діаметр дру­гого кола в 3 рази більший від діаметра першого. Знайдіть площу круга, що обмежує друге коло.

A       πR2             Б       2πR            В       6πR            Г       9πR2

III рівень

 1. Запишіть рівняння кола, у яке переходить коло (х1)2 + (у – 1)2 = 1 при симетрії відносно осі Оу.

A       (х1)2 + (у + 1)2 = 1              Б       (х1)2 + (у – 1)2 = 1

В       (х + 1)2 + (у – 1)2 = 1             Г       (х + 1)2 + (у + 1)2 = 1

 1. Запишіть рівняння прямої, у яку переходить пряма х + у = 1 при гомотетії з центром у початку координат і коефіцієнтом 0,5.

А       2х + у = 2                               Б       х + 2у = 2 

В       2х + 2у = 2                                      Г       2х + 2у = 1

 1. Запишіть рівняння кола, у яке переходить коло х2 + у29 = 0 при паралельному перенесенні, при якому точка А(0; 1) пере­ходить у точку В(-1; 0).

A       (х1)2 + (у – 1)2 = 9              Б       (х + 1)2 + (у – 1)2 = 9

В       (х + 1)2 + (у + 1)2 = 9             Г       (х1)2 + (у + 1)2 = 9

IV рівень

 1. Знайдіть координати точки В, у яку переходить точка Апри повороті її навколо початку координат на кут 60° за годинниковою стрілкою.

А       В       Б       В(0; 2)        В       В(2; 0)        Г       В

 1. Запишіть рівняння прямої, у яку переходить пряма х + у = 1 при повороті її навколо початку координат на кут 135° проти годинникової стрілки.

А       х – 1 = 0                                     Б y – 1 = 0

В       х + 1 = 0                            Г у + 1 = 0

 1. Знайдіть суму координат центра симетрії прямих 3х + 2у = 12 і

4х y – 5 = 0.

А       5                Б       6                В       7                Г       8

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *