Тестова робота з теми «Початкові відомості зі стереометрії»

Тестова робота містить два варіанти по 12 різнорівневих завдань в кожному.

Варіант 1

I рівень

 1. На рис. 291 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Якій з указаних
  прямих паралельна пряма ВС?

А       DС1                      Б       АА1                      В       A1D1

 1. На рис. 292 зображено піраміду SABC. Якій із указаних пря­мих мимобіжна пряма SB?

A       AS                        Б       АС                       В       АВ

 

 1. Укажіть, які з наведених тверджень є правильними.
  А Трикутна піраміда має три грані

Б       Трикутна піраміда має чотири ребра

В       Протилежні ребра трикутної піраміди не перетинаються

II рівень

 1. Радіус кулі дорівнює 6 см. Знайдіть площу поверхні кулі.

А       144π см2              Б       288π см2              В       576π см2

 1. Кожне ребро правильної трикутної призми дорівнює 6 см. Знайдіть об’єм призми.

А       9(см3)             Б       12(см3)           В       36(см3)

 1. Радіус основи конуса дорівнює 3 см, а твірна — 5 см. Знай­діть висоту конуса.

А       3 см                       Б       4 см                       В       5 см

III рівень

 1. Скирта сіна має форму прямої призми з п’ятикутною основою (рис. 293). Розміри скирти (у метрах) подано на рисунку. Знайдіть об’єм скирти.

А       330 м3                  Б       600 м3                  В       660 м3

 1. На рис. 294 зображено розгортку чотирикутної піраміди, в основі якої лежить прямокутник зі сторонами 5 см і 112 см, а бічні грані якої — рівнобедрені трикутники, з бічною сторо­ною 13 см. Знайдіть об’єм піраміди.

А       130 см3                Б       130см3            В       390 см3

 1. На рис. 295 зображено розгортку конуса. Знайдіть площу біч­ної поверхні конуса.

А       2π см2                  Б       4π см2                  В       12π см2

 

IV рівень

 1. Циліндр утворено при обертанні прямокутника навколо сто­рони, яка утворює з діагоналлю а прямокутника кут α. Знайдіть об’єм циліндра.

A       πd3 sinα cosα       Б       πd3 sinα cosα        В       πd3 sinα cosα

 1. В основі прямої призми лежить квадрат. Діагональ призми дорівнює d і утворює з бічним ребром кут α. Знайдіть об’єм призми.

A       d3 sin2α             Б       d3 sin2α cosα     B       d3 sin2α cosα

 1. В основі піраміди лежить ромб зі стороною l і гострим ку­том α. Висота піраміди дорівнює Н, основа висоти піраміди є точкою перетину діагоналей ромба. Знайдіть об’єм піраміди.

A       Hl2 sinα            Б       H2l sinα            В       Нl2 cosα

 

Варіант 2

І рівень

 1. На рис. 296 зображено куб ABCDA1B1C1D1. Якій із указаних прямих паралельна пряма АВ?

A       DC1                      Б       D1С1                     В       CC1

 1. На рис. 297 зображено піраміду SABC. Якій із указаних пря­мих мимобіжна пряма АВ?

A       SA                        Б       SB                        В       SC

 

 1. Укажіть, які з наведених тверджень є правильними.
  А Куб має шість ребер

Б       Усі ребра куба рівні

В       Куб має дванадцять вершин

II рівень

 1. Радіус кулі дорівнює 6 см. Знайдіть об’єм кулі.

А       144π см3              Б       288π см3              В       576π см3

 1. Кожне ребро трикутної піраміди дорівнює 6 см. Знайдіть пло­щу поверхні піраміди.

А       9 см2              Б       36см2             В       72см2

 1. Радіус основи циліндра дорівнює 3 см, а висота циліндра 4 см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.

А       9π см2                  Б       18π см2                В       24π см2

III рівень

 1. На рис. 298 зображено дві проекції деталі (вигляд спереду та зверху). Розміри подано в міліметрах. Знайдіть об’єм деталі.

А       50 см3                  Б       53,125 см3           В       60 см3

 1. На рис. 299 зображено розгортку циліндра. Знайдіть об’єм циліндра.

А       3π см3                  Б       6π см3                  В       18π см3

 1. На рис. 300 зображено розгортку прямої трикутної призми. Знайдіть площу поверхні призми.

А       600 см2                Б       300 см2                В       360 см2

 

IV рівень

 1. Конус утворено при обертанні прямокутного трикутника на­вколо катета, який дорівнює а і утворює кут α з гіпотенузою. Знайдіть об’єм конуса.

А                          Б       πa3tg2α              В       πa3sin2α

 1. В основі прямої призми лежить прямокутний трикутник з гі­потенузою с і гострим кутом α. Бічне ребро призми дорівнює найбільшій стороні основи призми. Знайдіть об’єм призми.

A       c3 sinα cosα       Б       с3 sinα cosα      B       c3 sinα cos2α

 1. В основі піраміди лежить рівнобедрений трикутник з бічною стороною l і кутом при вершині α. Висота піраміди дорів­нює Н, основа висоти піраміди — центр кола, описаного на­вколо основи піраміди. Знайдіть об’єм піраміди.

A       H2l sinα            Б       Hl2 sin2α           В       Нl2 sinα

Прикріплені файли

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *